مجری ها / پوریا تابان
پوریا تابان

پوریا تابان

پوریا تابان (متولد ۲۵ اردیبهشت ۱۳۵۶ در تهران) مجری تلویزیونی ایران است.

گزارشگر و کارشناس رشته ورزشی بسکتبال، روزنامه نگار و نویسنده ی ورزشی و سینمایی، شاعر و گوینده ی رادیو است.

مصاحبه