بازیگران / نادر سلیمانی
نادر سلیمانی

نادر سلیمانی

نادر سلیمانی فرد (زاده ۱۴ اسفند ۱۳۴۵ در آبادان)، یکی از بازیگران مجموعه‌های طنز سینما و تلویزیون ایران است. وی تا ۱۴ سالگی در منطقه ارتشی‌های کارون آبادان بود، بعد از شروع جنگ به شهرستان ارسنجان فارس آمد و پس از چندین سال حضور در ارسنجان به جهت کار و تحصیل در رشته بازیگری و زندگی به تهران مهاجرت نمود. وی با بازی در مجموعه‌های تلویزیونی «ساعت خوش» و «باغ مظفر» به کارگردانی مهران مدیری به شهرت رسید.

نام اصلی     نادر سلیمانی فرد
زمینه فعالیت     بازیگر
تولد     ۱۴ اسفند ۱۳۴۵
آبادان
ملیت     ایرانی
سال‌های فعالیت     ۱۳۷۳ تا کنون
همسر(ها)     پری صمدی
فرزندان     هومان، بارسین

NTK Error :Check Widget(D:\Inetpub\vhosts\ntkcms.com\httpdocs\wwwroot\Template\bootstrap-old\Widget\ModulePublic\PublicContentList\PublicContentList_9.cshtml) Error= (Exception type: System.AggregateException Message : One or more errors occurred. (Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. (Parameter 'index')) Stacktrace: at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification) at NtkCms.Server.Web.MvcWidget.WidgetRenderBase.WidgetRenderBase`2.widgetRenderCshtml(HttpContext currentContext, IViewRenderService viewRenderService) in D:\SourceKaravi\TFSNtkCms\Ntk.Cms\NtkCms.Server.Web.MvcWidget\WidgetRenderBase\WidgetRenderBase.cs:line 87 -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- Exception type: System.ArgumentOutOfRangeException Message : Index was out of range. Must be non-negative and less than the size of the collection. (Parameter 'index') Stacktrace: at System.Collections.Generic.List`1.RemoveAt(Int32 index) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.Buffers.MemoryPoolViewBufferScope.GetPage(Int32 pageSize) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.Buffers.ViewBuffer.AppendNewPage() at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.Buffers.ViewBufferTextWriter.Write(String value) at AspNetCore.wwwroot_Template_bootstrap_old_Widget_ModulePublic_PublicContentList_PublicContentList_9.ExecuteAsync() at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts) at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context) at NtkCms.Server.Web.MvcWidget.WidgetRender.ViewRenderService.RenderToStringAsync(String viewName, Object model) in D:\SourceKaravi\TFSNtkCms\Ntk.Cms\NtkCms.Server.Web.MvcWidget\WidgetRender\ViewRenderService.cs:line 77 -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- -NTK- ) RenderClass: RenderWidgetBiographyContentCategoryList FileInfoFullName: D:\Inetpub\vhosts\ntkcms.com\httpdocs\wwwroot\Template\bootstrap-old\Widget\ModulePublic\PublicContentList\PublicContentList_9.cshtml