موسیقی دانان / نصرالله زرین پنجه
نصرالله زرین پنجه

نصرالله زرین پنجه

نصرالله زرین‌پنجه نوازندهٔ سرشناس تار و آهنگ‌ساز بود. او همچنین در نواختن سه‌تار، بربط و ترومپت مهارت داشت.

در سال 1285 در تهران به دنیا آمد

درگذشت

فعالیتها

زندگینامه