فرهنگی و هنری / تفریحات خانم مجری با دختر کوچولویش/ عکس
تفریحات خانم مجری با دختر کوچولویش/ عکس

تفریحات خانم مجری با دختر کوچولویش/ عکس

لیکا زارعی این عکس را که در کنار دخترش مانلی است، منتشر کرد.

به من میگه شما برو سر برنامه ات به من کاری نداشته باش 

دهه نودی ها نسل عجیبی هستند