ورزشی / خبر خوش برای هواداران علی دایی ؛ احتمال خداحافظی کریستیانو رونالدو قوت گرفت ؟!
خبر خوش برای هواداران علی دایی ؛ احتمال خداحافظی کریستیانو رونالدو قوت گرفت ؟!

خبر خوش برای هواداران علی دایی ؛ احتمال خداحافظی کریستیانو رونالدو قوت گرفت ؟!

کریستیانو رونالدو با اشاره ضمنی به اینکه ممکن است سال آینده بازنشسته شده و فوتبال را کنار بگذارد، دنیای فوتبال را در شوک فرو برد. اما اگر تعارف را کنار بگذاریم ، برای فوتبال دوستان ایرانی و هواداران علی دایی ( رکورد دار بیشترین گل زده ملی با ۱۰۹ گل ) که رونالدو را با ۸۸ گل زده ملی در تعقیب شهریار فوتبال ایران می بینند ، همین احتمال خداحافظی او در سال های نزدیک هم می تواند خبر خوبی باشد . البته اگر جناب رونالدو تا آن روز این رکورد چرافتخار برای فوتبال ایران را جابجا نکرده باشد.