اسماعیل محمدی
اسماعیل محمدی

" اسماعیل محمدی بازیگر سینما و تلویزیون ایرانی. "

سینما

    ۱۳۵۳ - دایره مینا
    ۱۳۵۵ - سرایدار
    ۱۳۵۷ - سایه‌های بلند باد
    ۱۳۵۸ - زنده باد ...
    ۱۳۶۰ - برنج خونین
    ۱۳۶۰ - حاجی واشنگتن
    ۱۳۶۲ - هیولای درون
    ۱۳۶۲ - کمال‌الملک
    ۱۳۶۲ - بنفشه زار
    ۱۳۶۴ - جاده‌های سرد
    ۱۳۶۴ - تنوره دیو
    ۱۳۶۵ - روزهای انتظار
    ۱۳۶۵ - تصویر آخر
    ۱۳۶۶ - خارج از محدوده
    ۱۳۶۹ - در مسلخ عشق
    ۱۳۷۸ - تهران روزگار نو

رنگ خود را انتخاب کنید
تنظیمات قالب